THÙNG TÔN ĐỰNG TÀI LIỆU GIÁ RẺ

-THÙNG TÔN ĐỰNG HỒ SƠ CHỨNG TỪ, được sản xuất bằng chất liệu tôn mạ kẽm hoa sen không rỉ sét trong quá trình sử dụng tiện ích cho vận chuyển hàng hóa và lưu trữ hồ sơ không bị thiên tai chống cháy nỗi, chống bị con trùng đục khoét ...